close
تبلیغات در اینترنت
موسی عصمتی، شعر قربان
تبلیغات

قربان

ستاره ها شاهد بودند
قربان
وقتی از کوه پرت شد
چراغ قوه اش روشن بود
و روستاییان در خواب عمیقی
خمیازه می کشیدندبرچسب ها : ,
.